REKRUTUJEMY - DOŁĄCZ DO VOBRO!

 •  

  Poszukujemy Pracownika na stanowisko:
  SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI
  Miejsce pracy: Brodnica, ul. Podgórna 78

   

  Opis stanowiska:

  • Kontrola jakości surowców, opakowań i wyrobów – na wszystkich etapach procesu produkcyjnego
  • Współuczestnictwo w rozwiązywaniu bieżących, wewnętrznych problemów jakościowych
  • Koordynacja działań korygujących w przypadkach niezgodności
  • Analiza powstałych defektów
  • Udział w tworzeniu dokumentów systemowych na poziomie operacyjnym
  Zobacz więcej
 •  

  Poszukujemy Pracownika na stanowisko:
  REPREZENTANT HANDLOWY ds. KLUCZOWYCH KLIENTÓW
  Miejsce pracy: cały kraj

   

  Zadania:

  • utrzymanie stałych kontaktów z placówkami handlowymi Klienta i realizowanie cyklicznych wizyt handlowych zgodnie ze standardem i harmonogramem,
  • planowanie i wyznaczanie celów SMART,
  • pełna obsługa merchandisingowa placówek handlowych Klientów kanału nowoczesnego,
  • budowanie pozytywnych i trwałych relacji z Klientami kanału nowoczesnego,
  • inicjowanie i wdrażanie prosprzedażowych projektów, mających na celu intensyfikację sprzedaży w kanale nowoczesnym,
  • prowadzenie negocjacji na poziomie placówki Klienta kanału nowoczesnego w ramach ustalonych centralnie warunków handlowych,
  • rozwiązywanie reklamacji ilościowych i jakościowych na poziomie placówki Klienta kanału nowoczesnego,
  • wdrażanie na poziomie placówki Klienta kanału nowoczesnego wszystkich postanowień zawartej Umowy handlowej,
  • egzekwowanie nałożonych przez Firmę procedur,
  • przekazywanie do Centrali Firmy raportów,
  • odpowiedzialność za powierzony budżet – towar gratis, bony towarowe, próbki handlowe.
  Zobacz więcej
 • Poszukujemy Pracownika na stanowisko:
  KIEROWNIK ZMIANOWY PRODUKCJI
  Miejsce pracy: Brodnica, ul. Podgórna 78

   

  Opis stanowiska:

  • Realizowanie zaplanowanych zadań produkcyjnych na zmianie
  • Odpowiedzialność za pracowników i urządzenia
  • Kontrola procesów produkcyjnych, efektywności wykorzystania zasobów pracowniczych, technicznych i materialnych
  • Nadzorowanie i zapewnienie dokumentacji procesu i realizowanych zamówień
  • Edytowanie i drukowanie etykiet
  • Udzielanie instruktażu nowym pracownikom, kontrolowanie przestrzegania zasad BHP
  • Zgłaszanie awarii maszyn
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • W razie potrzeby przestawianie toku produkcyjnego
  • Odpowiedzialność za optymalizację zużycia materiałów oraz raportowanie wskaźników produkcyjnych
  • Uzupełnianie dokumentów HACCP, ISO
  • Uczestniczenie w inwentaryzacjach okresowych
  Zobacz więcej